info@hetmerklokaal.nl | 06 - 2115 68 45

doelgroeponderzoek

Onderzoek helpt merken en organisaties meer inzicht te krijgen in de doelgroep, positionering en merk. Het Merklokaal heeft veel ervaring met verschillende onderzoeksmethodes. Denk hierbij aan interviews, panelgesprekken, observaties, mystery shopping of kwantitatief onderzoek in de vorm van enquetes. Afhankelijk van het vraagstuk kiezen we samen de beste onderzoeksaanpak. Met onderzoek kunnen we onder andere het volgende in kaart brengen:

  • de naamsbekendheid van een merk of organisatie,
  • het imago van een merk of organisatie en hoe dit verbeterd kan worden,
  • het mediagedrag van een (specifieke) doelgroep,
  • de positionering ten opzichte van de concurrentie,
  • verbeterpunten ten aan zien van een (social media) campagne,
  • verbeterpunten ten aan zien van een speciale communicatie-uiting,
  • hoe het gedrag van de doelgroep (eventueel gekoppeld aan KPI’s) verbeterd kan worden.

De onderzoeksresultaten presenteren we, leveren we aan in een rapport en uiteraard geven we advies over welke concrete stappen of actiepunten hierna kunnen volgen.